Penilaian Program IPGKDA

Menilai keberkesanan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan berdasarkan Maklum Balas Pelanggan