Fungsi Jabatan

  1. Merealisasikan visi dan misi jabatan melaui Unit Penyelidikan, Unit Penerbitan, Unit Inovasi dan Unit Penilaian Program
  2. Menjalankan kajian pelanggan untuk maklum balas pelanggan bagi keperluan IPG Kampus Darulaman
  3. Mengerak, menyelaras dan memantau semua aktiviti penyelidikan pendidikan dan inovasi di peringkat institut
  4. Menghasilkan Jurnal Berwasit IPGKDA pada setiap tahun dan menyelaras lai-lain bahan penerbitan IPG Kampus Darulaman