Fungsi Jabatan

  1. Merealisasikan visi dan misi jabatan melalui Unit Penyelidikan, Unit Penerbitan dan Penataran, Unit  Inovasi, dan Unit Penilaian Program
  2. Menjalankan kajian untuk mendapatkan maklum balas pelanggan bagi keperluan IPG Kampus Darulaman
  3. Menggerak, menyelaras dan memantau semua aktiviti penyelidikan pendidikan di peringkat institut
  4. Menggerak, menyelaras dan memantau semua aktiviti inovasi pendidikan di peringkat institut.
  5. Meningkatkan kualiti penyelidikan, penerbitan dan inovasi melalui kursus dalaman, seminar dan bengkel untuk pensyarah dan projek kolaboratif dengan pihak luar.
  6. Menyelaras  kerja-kerja penyelidikan pendidikan pada peringkat Pusat Penyelidikan, Pembangunan dan Inovasi IPGM apabila diarahkan dan diperlukan.
  7. Menghasilkan Jurnal IPGKDA berwasit pada setiap tahun dan menyelaras lain-lain bahan penerbitan terbitan IPG Kampus Darulaman.