PENERBITAN

Penerbitan Jurnal IPGKDA telah bermula sejak tahun 1999 dan diterbitkan sekali setahun. . Jurnal ini menerbitkan artikel berkaitan pendidikan secara umum dan pendidikan guru secara khusus. Bermula pada tahun 2016 Jurnal IPGKDA telah mula diterbitkan sebagai Jurnal Berwasit. Sekiranya terdapat pihak yang berminat untuk menghantar artikel ke jurnal ini anda boleh menghantar artikel tersebut ke jpipk@ipda.edu.my.