Fungsi Unit Penyelidikan

  1. Menyediakan takwim untuk aktiviti pembudayaan penyelidikan
  2. Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti penyelidikan
  3. Menyelaraskan khidmat perundingan penyelidikan
  4. Menyediakan direktori kepakaran dalam bidang penyelidikan
  5. Merancang prasarana untuk aktiviti penyelidikan yang diperlukan
  6. Merancang dan mengurus penyelidikan secara kolaboratif dengan agensi luar
  7. Merancang dan mengurus perisian dan bahan rujukan yang diperlukan dalam penyelidikan
  8. Menyediakan laporan aktiviti penyelidikan sepanjang tahun
  9. Merancang dan mengurus pelaksanaan seminar penyelidikan