Fungsi Unit Penerbitan

  1. Merancang, mengurus dan menyelaras penerbitan jurnal penyelidikan pendidikan IPG
  2. Merancang, melaksanakan aktiviti dan menyebarkan dapatan penyelidikan dan inovasi di IPG
  3. Menyelaras laporan tahunan dan maklumat aktiviti jabatan
  4. Menyediakan pangkalan data penyelidikan dan inovasi IPG
  5. Mendokumentasi hasil kajian dan inovasi untuk menjadi pusat rujukan pedagogi pendidikan guru