Ekspo Inovasi IPGKDA 2016

EKSPO INOVASI PENDIDIKAN IPGKDA 2016
18-27 JULAI 2016

Objektif :

  • Membudayakan penyelidikan dan inovasi dalam kalangan siswa guru dan  pensyarah;
  • Melahirkan pensyarah dan siswa guru yang kreatif dan inovatif;
  • Menghasilkan dapatan dan inovasi baru yang boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah;
  • Membudayakan amalan pembelajaran berterusan dalam menambah baik pengurusan, kurikulum dalam kalangan siswa guru dan pensyarah.