LPS – Penyelidikan, Penerbitan dan Inovasi 2017

Sesi Latihan Pembangunan Staf berkaitan JPIPK telah diadakan pada 15 Februari 2017. Tujuan LPS ini adalah bagi memberi penerangan berkaitan fungsi dan peranan JPIPK bagi merealisasikan Perancangan Strategik IPGKDA 2017-2019. Tumpuan utama taklimat adalah berkaitan pelaksanaan dasar 1Pensyarah 1Penyelidikan. Adalah menjadi hasrat JPIPK bagi membantu pensyarah menjayakan dasar ini melalui perancangan program yang telah dibentangkan.

Taklimat telah diberi oleh Ketua Jabatan JPIPK, Dr Ahmad Sobri Shuib dan Timbalan Ketua Jabatan JPIPK, Dr Azizah Sarkowi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *