PERANAN JPIPK DALAM PERANCANGAN SRATEGIK IPGKDA 2017-2019